За още информация:
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ- КАЛОФЕР
НАЦИОНАЛЕН ПАРК
РЕГИОН
ГАЛЕРИЯ
 
 
За повече информация

Натиснете тук, за да посетите интернет - страницата на Национален Парк „Централен Балкан” и да прочетете повече за възможностите за туризъм в Парка.

 
 
 
 
 
 
Национален парк Централен Балкан

Паркът е една от най- ценните, значими и големи запазени територии в Европа. Обявен е за такъв заради запазената уникална природа на Централна Стара планина и заради консервацията на значимите видове в нея. Паркът съхранява вековни букови гори, шеметни водопади, дълбоки каньони и просторни пасища. В територията на парков участък Калофер се намира най- високия връх в Стара планина, връх Ботев и прекрасното Райско пръскало, най- високото в България.

Разположен на площ от 716 км2 в сърцето на България, Паркът предлага чудесна възможност за преживявания в природата.Тук всеки, следвайки извивките на стръмните пътеки, може да усети магията на един свят от първичност, спокойствие и мъдрост.Туристическите маршрути са с обща дължина около 670 км. От тях 16 са с изходни пунктове от север, а 9 - от юг на планината.

През цялата година повече от хижите са отворени за туристи в Парка, включително хижа Рай над Калофер. За по- подробна информация можете да посетите уеб страницата на Националния парк, като използвате линка в ляво.

Резерват "Джендема"

Голяма част от територията на ПУ "Калофер" е заета от резерват "Джендема" - един от най-големите резервати в България, обявен през 1953г. Резерват "Джендема" е обявен за биосферен резерват по програмата"Човек и биосфера"и е от I категория по IUCN, със своята площ от 4220,2 ха той е най големият измежду деветте резервата в Национален Парк "Централен Балкан". Резервата обхваща голяма част от централния дял на Стара планина /носещ името Калоферска планина/ и се простира по южния склон на Ботеввръшкия масив, а след разширението на територията му със заповед №67/25 януари 1991г. се присъединява и "Тъжанско ждрело".

Ако човек застане на "ръба" на резервата, наистина ще разбере защо е наречен "Джендем" ( Адът ) - тези непристъпни скални стени, бучащи речни теснини и тревисти тераси са домът на кафявата мечка, дивата коза, сърната, вълка, дивата котка и много други бозайници. Тук можете да видите волният полет на скалния орел, а нощем да чуете загадъчния писък на улулицата.

Central Balkan National Park certified by:    
 
Уебдизайн и поддържане на сайта - admin@kalofer.com